Hvem er vi?

Venco AS er et norsk aksjeselskap som formidler utenlandsk arbeidskraft til norsk skipsindustri. Vi er en forholdsvis liten men stadig utvidende bemanningsbedrift med hovedavdeling i Bergen, Norge.  Vi har operert selvstendig på det norske markedet siden 2011 men har erfaring innen bransjen siden 1999.

Venco AS sin sterke side er grundig kjennskap til både regelverk og forretningskultur i Norge, Polen og andre land vi samarbeider med. Dette, sammen med vårt omfattende nettverk, gjør det mulig for oss å levere kvalifisert arbeidskraft til våre oppdragsgivere. 
Vi har siden oppstart rekruttert hundrevis av fagarbeidere til skipsbransjen. Våre medarbeidere har i tillegg vært med å bygge og renovere flere skip som leveres til både norsk og utenlandsk industri.